Polityka Prywatności | RODO

Polityka Prywatności | RODO

Sknerusy.pl przetwarza dane osobowe i używa mechanizmu cookies zgodnie z obowiązującym prawem. Nie sprzedajemy Waszych danych, nie rozsyłamy mailingów – dane pojawiają się przy okazji codziennego korzystania z serwisu, np. zamieszczania komentarzy, kontaktowania się z nami za pomocą Facebooka czy mailem.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako GDPR lub RODO), informujemy Was, w jaki sposób dbamy o Wasze dane.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest właściciel serwisu Sknerusy.pl – Jakub Rospara z siedzibą pod adresem ul. Węgrowska 5 07-104 Stoczek. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Używane terminy:
Serwis – witryna internetowa Sknerusy.pl
Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony, które są przechowywane w Waszych przeglądarkach
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Serwisu
RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Zbieramy następujące dane osobowe użytkowników, jeśli zdecydowali się oni na ich podanie: pseudonim, adres e-mail i adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu realizacji usługi komentarzy w serwisie. Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy.

4. Szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzane zgodnie z prawem i nie są dalej przetwarzane w innych celach. Dane są zbierane jedynie w koniecznym zakresie, tj. do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

5. Nie udostępniamy danych nieuprawnionym do tego podmiotom. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Dane osobowe podawane dla celów konkursowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sknerusy@gmail.com

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki cookies

1. Serwis Sknerusy.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Są one zapisywane w Waszych przeglądarkach internetowych. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

3. Serwisy, z usług których korzystamy i z którymi współpracujemy również zapisują swoje cookies podczas Waszych wizyt w naszym serwisie. Służą one do zbierania informacji w celach: dostarczania multimediów, integracji z serwisami społecznościowymi, zbierania statystyk ruchu na stronie, optymalizacji dostarczania reklam.

4. Szczegółowe informacje, jak wykorzystywane są te cookies można znaleźć w poszczególnych serwisach, m.in.: google.com (w tym Google Analytics, AdSense), facebook.com, twitter.com, wordpress.com, youtube.com.

5. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji..

6. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

7. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Sknerusy.pl w celu optymalizacji działań.

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna tutaj.

8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Regulamin publikacji komentarzy w serwisie Sknerusy.pl

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w dyskusjach pod artykułami w serwisie internetowym Sknerusy.pl, umieszczonym pod adresem: http://sknerusy.pl.

2. Komentowanie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sknerusy.pl Jakub Rospara z siedzibą pod adresem ul. Węgrowska 5, 07-104 Stoczek.

3. Usługa komentowania została udostępniona użytkownikom, po to by mogli zamieszczać opinie i komentarze na tematy związane z artykułami. Każdy z użytkowników usługi zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad netykiety.

4. Dostęp do usługi komentowania na Sknerusy.pl, tj. możliwość zamieszczania własnych komentarzy i czytania już zamieszczonych komentarzy, mają wszyscy użytkownicy internetu odwiedzający serwis Sknerusy.pl.

7. Każdy użytkownik usługi komentowania zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad netykiety. Wpisy zamieszczane przez użytkowników nie mogą zawierać:
a) treści sprzecznych z prawem, tj. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami, tj. wulgarnych, obscenicznych, zawierających mowę nienawiści, agresywnych i dyskryminujących (rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych itp.);
c) treści propagujących działania prawem zakazane;
d) treści reklamowych i spamerskich;
e) treści niezwiązanych z tematami artykułów;
f) treści i zachowań łamiących zasady netykiety;
g) treści będącymi działaniami na szkodę serwisu Sknerusy.pl i jego użytkowników.

8. Sknerusy.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść wpisów zamieszczanych przez użytkowników.

9. Sknerusy.pl zastrzegają sobie prawo usuwania wpisów łamiących zasady Regulaminu.

10. Dane użytkowników Sknerusy.pl mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

12. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania usługi komentarzy winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: sknerusy@gmail.com

12. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w serwisie , tj. od dnia 25 maja 2018 roku. Sknerusy.pl zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.